Dansmiddag in Bolsward

"Kijk, dit is ons gras"

"Kom, zoek een plek in het gras"

Zaterdag 18 maart 2023


Door Lideke Kieft

We dansen van 14.00 uur tot 16.30 uur.
De zaal is open om 13.30 uur.
De middag kost 15 Euro.
Inclusief koffie en thee.

De dansdagmiddag vindt plaats in de
Doopsgezinde kerk
Skilwijk 29
Bolward

Info en opgave:
Lideke Kieft
Inschrijving op volgorde
van storting van 15 Euro
op rek.:
IBAN NL37 ASNB 0782 3190 76
ten name van A.F.Th. Kieft
Home