Appelscha ~ Lichtfontein

Aanmelden bij Lichtfontein.

2025 ~ Voorjaar
Ook in het voorjaar van 2025 dans ik zowel op één vrijdagochtend, één vrijdagmiddag als op één vrijdagavond in de maand.
De ochtenden/ middagen en avonden zijn los van elkaar te volgen.
Maar kunnen ook beide gevolgd worden.

De vrijdagochtenden en -middagen
In de ochtenden dansen we van 9.30 tot 11.30 uur.
De zaal is open vanaf 9 uur.

In de middagen dansen we van 13.30 tot 15.30 uur.
De zaal is dan open vanaf 13 uur.

Data:
17 januari
14 februari
14 maart
11 april
09 mei
13 juni

De vrijdagavonden
We dansen van 19.00 tot 21.00 uur.
De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Data:
31 januari
28 februari
28 maart
18 april
23 mei
20 juni

Informatie en/of opgave via Lichtfontein
Vaart Zuidzijde 120
8426 AK Appelscha

Home