Appelscha ~ Lichtfontein

Zomer 2020

Beste Lichtfonteindansers,
Wat ben ik blij dat ik jullie kan vertellen dat we het voorzichtig weer gaan proberen, Sacrale Dans in Lichtfontein.
We gaan bij voorkeur buiten dansen.
We hebben het plein bestudeerd, daar kunnen 7 dansers met mij dansen en we hebben de henge bekeken,
daar kunnen 13 dansers met mij dansen. Dat is meer dan ik had verwacht en in principe gaan we voor de henge.

Mocht het slecht weer zijn, dan kunnen we uitwijken naar binnen.
Binnen kunnen er 7 mensen tegelijk met mij in de kring dansen. We gaan voor een maximum van 14 mensen per les.
Mochten er meer dan 7 mensen zijn, dan dansen we in 2 groepen. En dansen we om de beurt.
De ene groep danst, de andere groep zit op anderhalve meter van elkaar, te genieten van de dans,
de muziek en de verbinding.

De deuren zullen openstaan, de ramen ook om zo voor zoveel mogelijk ventilatie te zorgen.

Het dansen zal anders zijn, we dansen in een losse kring op anderhalve meter afstand. Ook dan kunnen we in verbinding dansen.
We respecteren het coronabeleid van Lichtfontein dat weer gebaseerd is op de regels van het RIVM.

We beginnen te dansen op Midzomer, 20 juni, in tegenstelling tot de eerder aangegeven tijden dansen we van 17.00 uur - 21.00 uur. Dit is inclusief twee pauzes.
Graag zelf eten meenemen.
Vergeet niet je (opnieuw) aan te melden, ook al had je je al eerder opgegeven voor Midzomer.

Dan dansen we verder op:
vrijdag 26 juni ’s avonds van 19.00 uur - 21.00 uur
vrijdag 10 juli ’s ochtends van 09.30 uur - 11.30 uur
vrijdag 24 juli ’s avonds van 19.00 uur - 21.00 uur
vrijdag 21 aug. ’s ochtends van 09.30 uur - 11.30 uur

De mensen die de cursus Sacrale Dans volgden op Lichtfontein voordat Corona uitbrak, krijgen voorrang.
Mocht de groep niet vol zijn, dan kunnen ook andere dansers meedoen.

Hoe gaat het in zijn werk?
De bedoeling is dat je je opgeeft voor de lessen bij Lichtfontein en dat je meteen je 06-nummer erbij geeft.
We houden het aantal dansers in de gaten, zodat er niet te veel zullen zijn om afstand houden mogelijk te maken.

Informatie en/of opgave via Lichtfontein
Vaart Zuidzijde 120
8426 AK Appelscha

Home