SACRALE DANS Logo van Lideke Kieft (auteursrechterlijk beschermd)
Come, take my hand and dance with me.
Join in the joy of rhythm, the melody.
Let yourself loose in this moment of truth;
in the magic, the wonder, the ecstasy.
Have you not noticed that
when you are dancing
all of the world dances too.
Oh, dare to be radiant and free,
graceful, and always a dancer.

(Terry Burke)Wat is Sacrale Dans?
Docent
Cursus/lessen in Lichtfontein te Appelscha
Dansdag Brasschaat (België) - 8 december 2019
Dansmiddag Midwinter - 22 december 2019
Dansmiddag Bolsward - 29 februari 2020
Dansdag Groningen - 11 april 2020
Weekend Kwaliteit in Beweging - 15 t/m 17 mei 2020
Dansdag Deventer - 4 juli 2020
Dansdag Utrecht - 10 oktober 2020
Gebeurtenissen om stil bij te staan

Nieuwe DVD: Lideke's Dances 4

Dvd's en boekjes met dansbeschrijvingen

Contact